seminar

Ulike forståelser av Israels utvelgelse – og hvilken konsekvens dette får for misjon overfor jøder.

Seminar del 2 av 2.

Ulike forståelser av Israels utvelgelse – og hvilken konsekvens dette får for misjon overfor jøder.

Seminar del 1 av 2.

Seminar fredag på Sommerstevne 2017 ved Kurt Hjemdal.

Tema: "Luther og jødene". Introduksjon ved Rolf Gunnar Heitmann.