Paulus

Det er ingen gammeltestamentlig person som er referert så mye til i Det nye testamentet som Abraham.