Misjon

Hør generalsekretær Vegard Soltveit tale over temaet "Jøde først". Denne episoden er fra misjonsfesten på Strand Leirsted 27.

DNI SommerSeminar på Vigra bedehus 25. juni 2020 med generalsekretær Vegard Soltveit. 
Tema: Herren velsigne deg – men hvorfor vil Herren velsigne Israel? (del 2 av 2)

DNI SommerSeminar på Vigra bedehus 25. juni 2020 med generalsekretær Vegard Soltveit. 
Tema: Herren velsigne deg – men hvorfor vil Herren velsigne Israel? (del 1 av 2)

Opptak fra konferansen: "Israel och evangelium om Jesus" i Gøteborg helga 13.-14. september 2019, et samarbeid mellom Källan og Församlingsfakulteten.

I denne bibeltimen får du innblikk i hvordan Løvhyttefesten ble gjenoppdaget i gjenoppbygningstiden.