Misjon

Opptak fra konferansen: "Israel och evangelium om Jesus" i Gøteborg helga 13.-14. september 2019, et samarbeid mellom Källan og Församlingsfakulteten.

I denne bibeltimen får du innblikk i hvordan Løvhyttefesten ble gjenoppdaget i gjenoppbygningstiden.