Lyngdal

Det er ingen gammeltestamentlig person som er referert så mye til i Det nye testamentet som Abraham.

Er det fortsatt en framtid for Israel? Vegard Soltveit tar opp dette spørsmålet i denne talen, og begynner med Gabriel Kielland, prest i Lyngdal i 1844.