julefeiring

En engasjert assisterende generalsekretær forteller om hvordan han ble engasjert i Den Norske Israelsmisjon.