Jubileumsarrangement

"For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først og så greker.

Er det fortsatt en framtid for Israel? Vegard Soltveit tar opp dette spørsmålet i denne talen, og begynner med Gabriel Kielland, prest i Lyngdal i 1844.