Israel

DNI SommerSeminar på Vigra bedehus 25. juni 2020 med generalsekretær Vegard Soltveit. 
Tema: Herren velsigne deg – men hvorfor vil Herren velsigne Israel? (del 2 av 2)

DNI SommerSeminar på Vigra bedehus 25. juni 2020 med generalsekretær Vegard Soltveit. 
Tema: Herren velsigne deg – men hvorfor vil Herren velsigne Israel? (del 1 av 2)

Josva får lederansvar etter Moses, den store folkehelten. Han fører folket inn i løftelandet, som Herren hadde lovet fedrene at de skulle få.

Ulike forståelser av Israels utvelgelse – og hvilken konsekvens dette får for misjon overfor jøder.

Seminar del 2 av 2.

Ulike forståelser av Israels utvelgelse – og hvilken konsekvens dette får for misjon overfor jøder.

Seminar del 1 av 2.