Israel

Josva får lederansvar etter Moses, den store folkehelten. Han fører folket inn i løftelandet, som Herren hadde lovet fedrene at de skulle få.

Ulike forståelser av Israels utvelgelse – og hvilken konsekvens dette får for misjon overfor jøder.

Seminar del 2 av 2.

Ulike forståelser av Israels utvelgelse – og hvilken konsekvens dette får for misjon overfor jøder.

Seminar del 1 av 2.