Evangeliet

Hør generalsekretær Vegard Soltveit tale over temaet "Jøde først". Denne episoden er fra misjonsfesten på Strand Leirsted 27.

DNI SommerSeminar på Vigra bedehus 25. juni 2020 med generalsekretær Vegard Soltveit. 
Tema: Herren velsigne deg – men hvorfor vil Herren velsigne Israel? (del 2 av 2)

DNI SommerSeminar på Vigra bedehus 25. juni 2020 med generalsekretær Vegard Soltveit. 
Tema: Herren velsigne deg – men hvorfor vil Herren velsigne Israel? (del 1 av 2)

Israelsseminar Frekhaug 2017. Rolf Kjøde er en etterspurt forkynner og underviser, som har lang fartstid i misjonen.