Det nye testamentet

Hvorfor feirer jødene løvhyttefesten og hvordan kan denne høytiden berike vår tro?

I denne bibeltimen får du innblikk i hvordan Løvhyttefesten ble gjenoppdaget i gjenoppbygningstiden.