den store fortellingen

En engasjert assisterende generalsekretær forteller om hvordan han ble engasjert i Den Norske Israelsmisjon.