Den nye himmel og nye jord

I denne bibeltimen får du innblikk i hvordan Løvhyttefesten ble gjenoppdaget i gjenoppbygningstiden.