Bibeltime

Det er ingen gammeltestamentlig person som er referert så mye til i Det nye testamentet som Abraham.

I denne talen trekker Vegard frem fem lærdommer utfra Josvas liv, og anvender dem på våre liv i dag.

Josva får lederansvar etter Moses, den store folkehelten. Han fører folket inn i løftelandet, som Herren hadde lovet fedrene at de skulle få.

Bibeltime 3 av 3 ved Elisabeth Levy, søndag på Sommerstevne 2019.

Bibeltime 2 av 3 ved Elisabeth Levy, lørdag på Sommerstevne 2019.

Bibeltime 1 av 3 ved Elisabeth Levy, fredag på Sommerstevne 2019.

Tale ved Avi Snyder. Oversettelse ved Vegard Soltveit.

Tale ved Avi Snyder. Oversettelse av Vegard Soltveit.

Tale ved Rolf Gunnar Heitmann.

Bibeltime lørdag på Sommerstevne 2017 ved Angelica Horspole.