Bibeltime

Bibeltimeserie fra Romerbrevet 9-11 med Rolf Gunnar Heitmann, seniorrådgiver i Den Norske Israelsmisjon.

Bibeltimeserie fra Romerbrevet 9-11 med Rolf Gunnar Heitmann, seniorrådgiver i Den Norske Israelsmisjon.

Bibeltimeserie fra Romerbrevet 9-11 med Rolf Gunnar Heitmann, seniorrådgiver i Den Norske Israelsmisjon.

Det er ingen gammeltestamentlig person som er referert så mye til i Det nye testamentet som Abraham.

I denne talen trekker Vegard frem fem lærdommer utfra Josvas liv, og anvender dem på våre liv i dag.

Josva får lederansvar etter Moses, den store folkehelten. Han fører folket inn i løftelandet, som Herren hadde lovet fedrene at de skulle få.

Bibeltime 3 av 3 ved Elisabeth Levy, søndag på Sommerstevne 2019.

Bibeltime 2 av 3 ved Elisabeth Levy, lørdag på Sommerstevne 2019.

Bibeltime 1 av 3 ved Elisabeth Levy, fredag på Sommerstevne 2019.

Tale ved Avi Snyder. Oversettelse ved Vegard Soltveit.