Sommerstevne 2017

Tale fra gudstjenesten søndag på Sommerstevne 2017 ved Bradley Long.

Bibeltime lørdag på Sommerstevne 2017 ved Angelica Horspole.

Tale av Elisabeth Levy, kveldsmøte fredag på Sommerstevne 2017.

Seminar fredag på Sommerstevne 2017 ved Kurt Hjemdal.

Tema: "Luther og jødene". Introduksjon ved Rolf Gunnar Heitmann.

Bibeltime fredag på Sommerstevne 2017 ved Angelica Horspole.

Tale fra åpningsmøtet på Sommerstevne 2017 ved Vegard Soltveit.