Vegard F. Soltveit

Hør generalsekretær Vegard Soltveit tale over temaet "Jøde først". Denne episoden er fra misjonsfesten på Strand Leirsted 27.

DNI SommerSeminar på Vigra bedehus 25. juni 2020 med generalsekretær Vegard Soltveit. 
Tema: Herren velsigne deg – men hvorfor vil Herren velsigne Israel? (del 2 av 2)

DNI SommerSeminar på Vigra bedehus 25. juni 2020 med generalsekretær Vegard Soltveit. 
Tema: Herren velsigne deg – men hvorfor vil Herren velsigne Israel? (del 1 av 2)

Seminar etter gudstjenesten med tema "Jøder og Jesus", av generalsekretær Vegard Soltveit.

"Hvorfor er du så grei med meg?

Det er ingen gammeltestamentlig person som er referert så mye til i Det nye testamentet som Abraham.

I denne talen trekker Vegard frem fem lærdommer utfra Josvas liv, og anvender dem på våre liv i dag.

Josva får lederansvar etter Moses, den store folkehelten. Han fører folket inn i løftelandet, som Herren hadde lovet fedrene at de skulle få.

Er det fortsatt en framtid for Israel? Vegard Soltveit tar opp dette spørsmålet i denne talen, og begynner med Gabriel Kielland, prest i Lyngdal i 1844.