Vegard F. Soltveit

I denne talen trekker Vegard frem fem lærdommer utfra Josvas liv, og anvender dem på våre liv i dag.

Josva får lederansvar etter Moses, den store folkehelten. Han fører folket inn i løftelandet, som Herren hadde lovet fedrene at de skulle få.

Er det fortsatt en framtid for Israel? Vegard Soltveit tar opp dette spørsmålet i denne talen, og begynner med Gabriel Kielland, prest i Lyngdal i 1844.

En engasjert assisterende generalsekretær forteller om hvordan han ble engasjert i Den Norske Israelsmisjon.

I denne bibeltimen får du innblikk i hvordan Løvhyttefesten ble gjenoppdaget i gjenoppbygningstiden.

Introduksjon til gjenoppbygningstiden, også kjent som andre tempelperioden.

Ulike forståelser av Israels utvelgelse – og hvilken konsekvens dette får for misjon overfor jøder.

Seminar del 2 av 2.

Ulike forståelser av Israels utvelgelse – og hvilken konsekvens dette får for misjon overfor jøder.

Seminar del 1 av 2.

Tale fra åpningsmøtet på Sommerstevne 2017 ved Vegard Soltveit.