Vegard F. Soltveit

DNI SommerSeminar på Vigra bedehus 25. juni 2020 med generalsekretær Vegard Soltveit. 
Tema: Herren velsigne deg – men hvorfor vil Herren velsigne Israel? (del 2 av 2)

DNI SommerSeminar på Vigra bedehus 25. juni 2020 med generalsekretær Vegard Soltveit. 
Tema: Herren velsigne deg – men hvorfor vil Herren velsigne Israel? (del 1 av 2)

Seminar etter gudstjenesten med tema "Jøder og Jesus", av generalsekretær Vegard Soltveit.

"Hvorfor er du så grei med meg?

Det er ingen gammeltestamentlig person som er referert så mye til i Det nye testamentet som Abraham.

I denne talen trekker Vegard frem fem lærdommer utfra Josvas liv, og anvender dem på våre liv i dag.

Josva får lederansvar etter Moses, den store folkehelten. Han fører folket inn i løftelandet, som Herren hadde lovet fedrene at de skulle få.

Er det fortsatt en framtid for Israel? Vegard Soltveit tar opp dette spørsmålet i denne talen, og begynner med Gabriel Kielland, prest i Lyngdal i 1844.

En engasjert assisterende generalsekretær forteller om hvordan han ble engasjert i Den Norske Israelsmisjon.