Reidar Hvalvik

"For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først og så greker.

Sofaprat m/pauseinnslag under jubileumsfesten - Den Norske Israelsmisjon 175 år.