Avi Snyder

Opptak fra konferansen: "Israel och evangelium om Jesus" i Gøteborg helga 13.-14. september 2019, et samarbeid mellom Källan og Församlingsfakulteten.

Tale ved Avi Snyder. Oversettelse ved Vegard Soltveit.

Tale ved Avi Snyder. Oversettelse ved Vegard Soltveit.

Tale ved Avi Snyder. Oversettelse av Vegard Soltveit.

Tale ved Avi Snyder. Oversettelse ved Vegard Soltveit.