Romerbrevet 9 - bibeltime 1 av 3

Bibeltimeserie fra Romerbrevet 9-11 med Rolf Gunnar Heitmann, seniorrådgiver i Den Norske Israelsmisjon. Bibeltimene ble holdt i Ørsta-Volda Misjonsformsaling, og dette er første av i alt tre bibeltimer i denne serien.

Opptaket er laget av og tilhører Ørsta-Volda Misjonsformsaling (gå til hjemmeside).