Romerbrevet 11 - bibeltime 3 av 3

Bibeltimeserie fra Romerbrevet 9-11 med Rolf Gunnar Heitmann, seniorrådgiver i Den Norske Israelsmisjon. Bibeltimene ble holdt i i Ørsta-Volda Misjonsformsaling, og dette er tredje og siste bibeltimen i denne serien.

Opptaket er laget av og tilhører Ørsta-Volda Misjonsformsaling (gå til hjemmeside).