Messiasprofetier i Det gamle testamentet - Bibelundervisning Ljan menighet del 3 av 3

Bibelundervisning ved Ole Christian Kvarme i Ljan menighet, april 2019. Denne serien består av tre opptak, dette er det tredje opptaket.

Vedlegg til bibelundervisningen

Jesu siste uke: Messias i Jerusalem

 • Fredag
  • Korsfestes på Golgata og gravlegges.
  • Sal. 22,2-3.7-9.17-20.30-32.
  • Sal. 31, 5-6.
    
 • Lørdag
  • Påskens store sabbat: Messias hviler i graven.
  • Esek. 37, 1-6.
    
 • Søndag
  • Den tomme graven: Oppstandelsens seier.
  • Jes. 25, 6-8.
  • Sal. 72, 4-7. 16-19.
    
 • Messias-gleden
  • Rom. 15, 9-13 (GT sitatene).