Messiasprofetier i Det gamle testamentet - Bibelundervisning Ljan menighet del 1 av 3

Bibelundervisning ved Ole Christian Kvarme i Ljan menighet, april 2019. Denne serien består av tre opptak, dette er det første opptaket. 

Vedlegg til bibelundervisningen

Messiasprofetiene

Hva innebærer det å tro på Jesus som Messias, og hva betyr Messias-profetiene i GT for kristne i dag?

 • Palmesøndag: Salme 118, 23-28.
   
 • 1) Profetiene: Personen Messias og Messias-tiden
  • Jødisk Messias-håp, kristen Messiastro: GT og NT.
  • En person, Davids etterkommere. En ny tid: med fred og frelse.
  • Matt. 11,3-6: Jesus til døperen det som skjer rundt Jesus.
  • Luk. 4,16-21: - Jes. 61: Jesus i synagogen i Nasaret.
    
 • 2) I Det gamle testamentet
  • 2. Sam. 7,12-17 – Natans løfte til David. Større kontekst: Herrens gjerninger.
  • Profetene
   • Jes. 7,10-14: Barnet – Immanuel.
   • Jes. 9, 2-7: Lys i mørket, barnet – fredsfyrsten.
   • Jes. 11, 1-10: Av Davids ætt, utrustet med Guds ånd, jorden får kjenne Gud.
   • Jes. 61: Den Salvede – godt nytt for fattige og undertrykte; Israel gjenreist.
   • Jer. 33,14ff: En rettferdig spire av Davids ætt.
   • Mika 5,1-4: En Davids etterkommer, fra Betlehem, fredsfyrste til jordens ender.
   • Sak. 9,9: Rir på et esel, jubel i Jerusalem.
  • Salmene
   • Sal. 2: Gud triumferer over hans fiender.
   • Sal. 72,4-7.12-14.17: Han berger fattige, hans herredømme er verdensvidt.
   • Sal. 89, 1-9: En ny pakt, løftet til David – en trone fra slekt til slekt.
   • Sal. 110: David om sin etterkommer.
  • Mosebøkene
   • 1. Mos. 49, 10: Kongespir skal ikke vike fra Juda, kongen som folkene skal lyde.
   • 4. Mos. 24, 17_ En stjerne (Messias) stiger opp av Jakob.
     
 • 3) Det jødiske Messias-håpet
  • Rabbinerne: Alt profetene talte om, var om Messias og Messias-tiden.
  • 5. Mos 18, 15ff: En profet som Moses.
  • Jes. 25, 6-8: Døden skal oppslukes, lidelsen ta slutt (gjestebudet).
  • Jes. 35: Kongsveien, ørkenen i blomstring, blindes øyne åpnes.
  • Jer. 31, 31ff: En ny pakt – loven i deres hjerter.
  • Esek. 36, 26ff: Et nytt hjerte og en ny ånd; et gjenreist land og folk.
  • Dan.7, 13-14: Menneskesønnen, Messias på himmelens skyer.
  • Sal. 85, 11: Nåde og sannhet skal møte hverandre.
  • Sal. 118: Hjørnesteinen. Hosianna.
    
 • 4) Alt skulle oppfylles – også en lidende Messias?
  • Alt om ham i Loven, Profeten, Skriftene skulle oppfylles.
  • Jes. 52, 11-53,12: Herrens lidende tjener.
  • Også: 42,1-9; 49,1-6; 50,4-9. I jødisk tradisjon.
    
 • 5) Messias – hemmelighet, åpenbaring, glede!
  • 2. Mos 34,6 – Joh. 1, 14-18.