Kan man være jøde dersom man tror på Jesus?

Kan man være jøde dersom man tror på Jesus? Podcast ved Vegard Soltveit, generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon

Kan man være jøde dersom man tror på Jesus? Dette temaet tar generalsekretær Vegard Soltveit opp i denne episoden.

Du får høre om:

  • Jøder og kristen tro i kirkehistorien.
  • Det snakkes om at jøder blir frelst på samme måte som hedningekristne, ved troen på Jesus Kristus. Men er det ikke egentlig motsatt, slik at det er hedninger som blir frelst på samme måte som jødiske-kristne? Ved troen på den jødiske Messias - Jesus Kristus.
  • Jøder med kristen tro i vår tid.
    • Rebekka er jøde og har jødiske foreldre. I 2017 ble hun svartelistet fra Tilbakevendingsloven i Israel, og har derfor ikke lenger rett til å vende tilbake til Israel - fordi hun har blitt en kristen. 
    • Rabbiner Joav Melchior (Det Mosaiske Trossamfund, Norge) skrev i avisen Vårt Land i januar 2020: "Vi ønsker ikke fremmed tro i vår helligdom".