Jubileumsgudstjeneste DELK Ryenberget

"For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet, av tro og til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro." (Rom. 1,16-17)

Hvorfor sier Paulus "jøde først og så greker"? Er det en rangordning? Er det en forskjell på jøde og greker når det kommer til tro og frelse? Dette talte Reidar Hvalvik over i denne jubileumsgudstjenesten i DELK Ryenberg, den 22. september 2019. Og som du kan høre i denne podcastepisoden. 

Jubileumsgudstjenesten ble holdt i forbindelse med Israelsmisjonens 175 års jubileum.

(Opptaket er laget av og tilhører DELK Ryenberget)

Personer