Jøde først

Hør generalsekretær Vegard Soltveit tale over temaet "Jøde først". Denne episoden er fra misjonsfesten på Strand Leirsted 27. september 2020, som avsluttet Israelsmisjonens digitale Landsmøte 2020.

Hele misjonsmøtet kan også sees som video på vår nettside: www.israelsmisjonen.no/artikkel/valgresultat-og-misjonsfest-digitalt-lm-2020