Innslag på pTro 2. juli 2019 - DNI 175 år

Radiokanalen pTro (nettside) sendte i juli 2019 et innslag om Israelsmisjonens 175 års jubileum, hvor Paul Odland, Rolf Gunnar Heitmann og Ole Christian Kvarme ble intervjuet. 

Her ga Paul Odland noen glimt fra vår historie, fortalte hvordan det hele startet og hvordan misjonsarbeidet har utviklet seg gjennom årene. Rolf Gunnar Heitmann fortalte litt fra dagens arbeid, om en ny organisasjonsmodell og det nye arbeidet med bibelskole i Israel (les mer om arbeidet) rettet mot unge voksne - som har skapt stor interesse etter fjorårets start.

"Jesus som jøde var noe jeg måtte begynne å arbeide med, og den jødiske konteksten for Jesus, for disiplene, for evangeliene - det var utrolig spennende og ga appetitt." fortalte Ole Christian Kvarme fra sin tid i Israel hvor han oppdaget sin kristne tros røtter. Han ble engasjert i Israelsmisjonen i kristenrussen, har vært på språkreiser og jobbet som misjonsprest i Haifa.

(Opptaket er laget av og tilhører pTro).