Hvorfor er det viktig for (hedninge-)kristne å vitne om Jesus for det jødiske folket?

Opptak fra konferansen: "Israel och evangelium om Jesus" i Gøteborg helga 13.-14. september 2019, et samarbeid mellom Källan og Församlingsfakulteten.

Tema: "Varför är det viktigt för (hedna-)kristna att vittna om Jesus för det judiska folket?", av Avi Snyder.

Oversettelse ved Andreas Johansson.

På konferansen deltok Rolf Gunnar Heitmann (generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon) og Avi Snyder (leder for "Jews for Jesus" arbeid i Europa og det tidigere Sovjetunionen). Dette opptaket er en del av en serie på fire opptak fra konferansen.

 

Opptakene er gjort av og tilhører TV16 i Sverige.

Personer