Herren velsigne deg – men hvorfor vil Herren velsigne Israel? Del 2 av 2

DNI SommerSeminar på Vigra bedehus 25. juni 2020 med generalsekretær Vegard Soltveit. 
Tema: Herren velsigne deg – men hvorfor vil Herren velsigne Israel? (del 2 av 2)

Se mer om DNI SommerSeminar 2020 på vår nettside: israelsmisjonen.no/sommer

Hør del 1 av seminaret: podcast.israelsmisjonen.no/episode/herren-velsigne-deg-men-hvorfor-vil-herren-velsigne-israel-del-1-av-2