De aktuelle politiske løsninger sett i lys av GTs pakt og profetier