Bibeltime Paulus og Abraham

Det er ingen gammeltestamentlig person som er referert så mye til i Det nye testamentet som Abraham. Abraham får en viktig teologisk rolle, når apostlene skal forklare at evangeliet er for alle mennesker.

Opptaket ble gjort i 2019 (Lyngdal).

Bibeltime Paulus og Abraham, av Vegard Soltveit - generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon