Mobil med ørepropper som lytter til podcast og en kopp kaffe

Velkommen til Israelsmisjonens Podcast. Her kan du lytte til andakter, møter og andre lydopptak.

Nyeste episoder

Ulike forståelser av Israels utvelgelse – og hvilken konsekvens dette får for misjon overfor jøder. Seminar del 2 av 2.
Ulike forståelser av Israels utvelgelse – og hvilken konsekvens dette får for misjon overfor jøder. Seminar del 1 av 2.
Israelsseminar Frekhaug 2017. Rolf Kjøde er en etterspurt forkynner og underviser, som har lang fartstid i misjonen.
Israelsseminar Frekhaug 2017. Rolf Kjøde er en etterspurt forkynner og underviser, som har lang fartstid i misjonen.
Tale av Elisabeth Levy, kveldsmøte fredag på Sommerstevne 2017.
Seminar fredag på Sommerstevne 2017 ved Kurt Hjemdal. Tema: "Luther og jødene". Introduksjon ved Rolf Gunnar Heitmann.
Bibeltime fredag på Sommerstevne 2017 ved Angelica Horspole.